Czas teraźniejszy prosty „Present Simple” w pigułce.

#927
Temat utworzony · 1 Posty · 60 Wyświetlenia
 • PRESENT SIMPLE, użycie:

  • czynności/nawyki codzienne, niezmienne, stałe, powtarzające się, rutynowe,
  • prawdy ogólne -- niezmienne prawa fizyki,
  • rozkłady jazdy,
  • stany/sytuacje niezmieniające się,
  • instrukcje/wskazówki (np. kiedy wyjaśniamy komuś w jaki sposób dotrzeć do poszczególnego miejsca),
  • powiedzenia i przysłowia,
  • nagłówki gazet,
  • żarty i tego typu podobne opowieści,
  • komentowanie wydarzeń sportowych,
  • nagłówki gazet,
  • recenzje i podsumowania.

  Budowa czasu PRESENT SIMPLE:
  Twierdzenie:
  Osoba (podmiot) + czasownik w podstawowej formie (z wyjątkiem 3 os. l. poj.) + reszta zdania.
  Np. Kate goes to English classes every Monday.; I go to English classes every Monday.
  Do czasownika w zdaniu twierdzącym w trzeciej osobie liczby pojedynczej zawsze dodajemy -s/-es/-ies, np. go - goes, try - tries (jeżeli czasownik kończy się na „y”, to „usuwamy” je i dodajemy końcówkę „-ies”), do - does, see - sees,

  Przeczenie:
  Osoba (podmiot) + doesn't/don't + czasownik w formie podstawowej + reszta zdania.
  Np. Kate doesn't go to English classes every Monday.; I don't go to English classes every Monday.

  • doesn't = does not (doesn't uzywamy tylko w trzeciej osobie liczby pojedynczej, czyli: he/she/it),
  • don't = do not (don't używamy dla pozostałych osób, czyli: I, you, we, you, they),

  Pytanie:
  Operator does/do + osoba (podmiot) + czasownik w formie podstawowej + reszta zdania.
  Np. Does Kate go to English classes every Monday?; Do I go to English classes every Monday?
  Mogą też zdarzyć się zdania zaczynające się od słówek pytających, np. "Where", "How often", etc., wtedy operator does/do wstawiamy od razu po takim słówku/wyrażeniu.

  Określenia czasu charakterystyczne dla czasu PRESENT SIMPLE (takie, z którymi przeważnie używamy tego czasu):

  • never

  • hardly ever

  • seldom

  • rarely

  • sometimes

  • generally

  • often/frequently

  • usually

  • always

  • every day/week/month/year

  • every Monday/Tuesday/Wednesday/Friday/Saturday/Sunday

  • whenever

  • these days

  • from time to time

  • every now and then

  • most/much of the time.

  England

Ostatnio dodane zadania: