Chemia

#839
Temat utworzony · 2 Posty · 37 Wyświetlenia
 • tra.png

  Dacie radę??? plissssss
  razem z wyjaśnieniem

 • podpunkt A :
  W pierwszej reakcji dostarczenie ciepła, powoduje przesunięcie się stanu równowagi w lewo. Oznacza, że ciepło(Q) musi występować po stronie prawej jako produkt, schematycznie :
  2AB ⇌ A2 + B2 + Q
  Dlaczego? Trzeba się powołać na regułę przekory, jeżeli podwyższymy temperaturę, to dostarczymy ciepło(Q) do układu.
  Zatem układ będzie dążył do zmniejszenia tej ilości ciepła. Równowaga przesuwa się w lewo. Układ przeciwdziała temu, co chcemy z nim zrobić. Podwyższamy temperaturę, a on chce ją zmniejszyć, itd...
  Skoro ciepło jest po prawej stronie, po stronie produktów, to znaczy że reakcja jest EGZOTERMICZNA.

  W drugim przykładzie ciepło jest przekazywane z układu do otoczenia, czyli ciepło w tej reakcji jest wydzielane, schematycznie :
  X2 + 3Y2 ⇌ 2XY3 + Q
  Sytuacja identyczna jak w pierwszej reakcji, wydzielanie ciepła z układu świadczy o tym, że jest to reakcja EGZOTERMICZNA.

  a)
  Reakcja 1. EGZOTERMICZNA
  Reakcja 2. EGZOTERMICZNA

  podpunkt B :
  Obie reakcje zachodzą w układzie gazowym, zatem zmiana ciśnienia może wpływać na ich wydajność.
  W reakcji 1 zmiana ciśnienia nie może być w żaden sposób przez układ zniwelowana. Przykładowo jeśli ciśnienie zwiększymy, to układ powinien dążyć do jego zmniejszenia. Jak zmniejszyć ciśnienie? Zmniejszamy liczbę cząsteczek w układzie. Im mniej cząsteczek w układzie, tym mniej napierają na ścianki układu i ciśnienie spada.
  U nas w reakcji 1, jeżeli przereagują 2 mole AB, to powstanie 1 mol A i 1 mol B, zatem liczba cząsteczek jest stała w czasie. W dowolnym momencie reakcji liczba cząsteczek jest stała (n = constans).
  Zmienianie ciśnienia nie ma żadnego wpływu na stan równowagi i co za tym idzie, na wydajność reakcji.

  b)
  1


Ostatnio dodane zadania: