Oblicz stężenie molowe nasyconego roztworu jodku potasu w temperaturze 20°𝐶.

#696
Temat utworzony · 3 Posty · 88 Wyświetlenia
 • Bardzo proszę o pomoc!
  Oblicz stężenie molowe nasyconego roztworu jodku potasu w temperaturze 20°𝐶. Potrzebnych danych szukaj w literaturze.

 • Oznaczenia :
  dR - gęstość roztworu
  S - rozpuszczalność
  cn - stężenie molowe
  n - liczba moli
  VR - objętość roztworu
  Cp - stężenie procentowe
  ms - masa substancji rozpuszczonej
  M - masa molowa substancji rozpuszczonej

  Dane tablicowe :
  dR = 1,731 g/cm3
  ( http://janek.uek.krakow.pl/~tkchikp/Tablice fizykochemiczne.pdf )
  S = 153 g / 100 g wody
  ( https://en.wikipedia.org/wiki/Solubility_table )

  Rozwiązanie :
  cn = (Cp * dR) / (100% * M)
  Cp = ms / mR * 100% = 153 g / 253 g * 100% = 60,47%
  M = 39 g/mol + 127 g/mol = 166 g/mol
  dR = 1,731 g/cm3 = 1731 g/dm3

  cn = ( 60,47 * 1731 ) / ( 100 * 166 ) = 6,31 mol/dm3

 • A i jeszcze podałem gotowy wzór na stężenie molowe w zależności od gęstości i stężenia procentowego.
  Wzór cn = ( Cp * dR ) / ( 100% * M ) wyprowadza się w ten sposób.

  1. Wiemy, że :
   cn = n / V
   n = ms / M
   V = mR / dR

  2. Wstawiamy n i V do wzoru na cn :
   cn = (ms / M) * (dR / mR)
   cn = (ms * dR) / (M * mR)

  3. Teraz ze wzoru na Cp wyciągamy ms :
   Cp = ms / mR * 100%
   ms = Cp * mR / 100%

  4. Powstałe ms wstawiamy do wzoru z punktu 3 :
   cn = ( Cp * mR * dR ) / ( 100% * M * mR)
   skracamy mR i mamy :
   cn = ( Cp * dR ) / ( 100% * M )

  I tak już jako moja dygresja, wzór łatwo zapamiętać dzięki wierszykowi :
  Czerwone pomidory dojrzewają 100 miesięcy.
  (Cp * dR) / ( 100% * M )

Ostatnio dodane zadania: