Wyjaśnij i podaj mit, z którego pochodzą podane frazeologizmy.

#1797
Temat utworzony · 2 Posty · 34 Wyświetlenia
 • Wyjaśnij i podaj mit, z którego pochodzą podane frazeologizmy.

  -- stajnia Augiasza
  -- nić Adriany
  -- Przeciąć węzeł gordyjski
  -- róg obfitości
  -- chimeryczny nastrój
  -- jabłko niezgody
  -- koń trojański
  -- Koszula Dejaniry
  -- męki Tantala
  -- olimpijski spokój
  -- paniczny strach
  -- być w objęciach Morfeusza
  -- między Scyllą a Charybdą
  -- powrót do Itaki
  -- Puszka Pandory

 • stajnia Augiasza – mit o Herkulesie – jest to miejsce w którym panuje bałagan

  nić Ariadny - mit o Tezeuszu - oznacza drogę do upragnionego celu

  przeciąć węzeł gordyjski - rozwiązanie problemu w sposób radykalny i prosty, jak mówi podanie Aleksander Wielki przerwał węzeł mieczem w 334 r. p.n.e.

  róg obfitości - oznacza bogactwo i było związane z powstaniem świata według Greków

  chimeryczny nastrój - mit o Bellerofoncie – oznacza grymaśny charakter

  jabłko niezgody - mit omówiony w eposie greckim Cypria - mówi o powodzie do kłótni i przyczynie konfliktu

  koń trojański - sprytny podstęp - pochodzi z mitów greckich, między innymi z „Odysei”

  koszula Dejaniry - mitologia grecka - mówi o działaniu dla pewnego dobra, które jednak w dalszym postępowaniu sprawia wielkie cierpienie i męczarnie od której nie można się uwolnić

  męki Tantala - mit o Tantalu - mówi nam o strasznych cierpieniach

  olimpijski spokój - panowanie nad emocjami – inaczej okres spokoju na igrzyskach olimpijskich

  paniczny strach – w mitologi chodzi o bożka Pana który w chwilach swojego gniewu budził strach wśród ludzi i zwierząt - nieopanowany i wielki strach

  być w objęciach Morfeusza - mit o Morfeuszu - mówi nam o zapadaniu w sen

  między Scyllą a Charybdą - mit o Scylli i Charybdzie – sytuacja tragiczna, bez wyjścia

  powrót do Itaki - mit o Odyseuszu- mówi nam o wędrówce Odyseusza do stron rodzinnych i o jego przygodach

  puszka Pandory - mit o Prometeuszu - mówi nam o wielkim nieszczęściu, które nas dotyka

Ostatnio dodane zadania: