Opis chrztu Polski.

#1730
Temat utworzony · 2 Posty · 28 Wyświetlenia
  • Opis chrztu Polski.

  • Do chrztu Mieszka I i jego najbliższego otoczenia doszło najprawdopodobniej w Wielką Sobotę 966 roku. Na temat przebiegu samego chrztu w wiarygodnych źródłach historycznych nie znajdziemy praktycznie żadnych informacji, możliwe są jedynie przypuszczenia. Badania przeprowadzone przez historyków wykazały, że do wydarzenia doszło prawdopodobnie w basenie chrzcielnym, gdzie po chrzcie Mieszka ochrzczono też jego dworzan, najbliższe mu otoczenie oraz jego przyboczne wojsko. Jeżeli chodzi o miejsce, to również do końca nie możemy być go pewni, ale większość historyków, uważa, że miejscem tym mógł być Ostrów Lednicki leżący koło Gniezna. Do dzisiaj wiele osób zastanawia się też skąd chrześcijaństwo przybyło na ziemie polskie. Oficjalny kościół niemiecki ani też cesarz nie byli bezpośrednio zaangażowani w organizację misji na ziemiach polskich. Drogi, którą chrześcijaństwo przybyło do Polski, należy upatrywać natomiast w Czechach. Sam Gall Anonim pisał „W końcu zażądał w małżeństwo jednej bardzo dobrej chrześcijanki z Czech, imieniem Dąbrówka. Lecz ona odmówiła poślubienia go, jeśli nie zarzuci owego zdrożnego obyczaju i nie przyrzeknie zostać chrześcijaninem. Gdy zaś on [na to] przystał, że porzuci ów zwyczaj pogański i przyjmie sakramenta wiary chrześcijańskiej, pani owa przybyła do Polski z wielkim orszakiem [dostojników] świeckich i duchownych”. Zasługę przeprowadzenia misji chrześcijańskiej przypisuje się Jordanowi, który być może przybył na ziemie polskie wraz z Dobrawą. Należy zaznaczyć, że większość historyków sądzi, iż był on biskupem misyjnym, a nie biskupem poznańskim – taki błędny zapis pojawił się pierwszy raz dopiero u schyłku XIII wieku. Nie istnieją też żadne wiarygodne zapiski, jakoby biskupstwo poznańskie podlegało bezpośrednio powstałemu dopiero w 968 roku biskupstwu w Magdeburgu ( taka błędna i dosyć tendencyjna informacja pojawia się po raz pierwszy u Thietmara ). Pod koniec należy zauważyć, że większość faktów, a nawet sama data chrztu Polski to informacje bardzo niepewne.

Ostatnio dodane zadania: