Utwory pisane wierszem i prozą.

#1695
Temat utworzony · 2 Posty · 115 Wyświetlenia
 • Utwory pisane wierszem i prozą. Proszę wyjaśnić co to znaczy i podać przykład tekstu, gdzie je zastosowano.

 • ⦿ Wiersz jest przeciwieństwem prozy. Jest to utwór o umownej organizacji tekstu, zarówno pod względem strukturalnym jak i graficznym. Kluczowym składnikiem jest linijka tekstu czyli wers, który pełni rolę wierszotwórczą. Ponadto w wierszu wykorzystuje się poetyckie środki stylistyczne. Na budowę wiersza składają się wersy, strofy, liczba sylab w wersie oraz rymy i rytm. Występuje również podmiot liryczny.

  Przykłady wierszy :

  -- ” Kot w pustym mieszkaniu ” – Wisława Szymborska
  -- ” Bezdzietny Anioł ” – Ksiądz Twardowski
  -- '' Szczęście ” – Bolesław Leśmian

  ⦿ Proza jest przeciwieństwem wiersza. Występuje narrator w pierwszej albo trzeciej osobie. Jest pisana jednym ciągiem. Do prozy zaliczamy wiele gatunków literackich np. opowiadanie, powieść czy nowelę.

  Przykłady utworów pisanych prozą :

  -- Opowiadanie : '' Nasza szkapa ” Maria Konopnicka
  -- Powieść : '' Krzyżacy ” Henryk Sienkiewicz
  -- Nowela : '' Katarynka ” Bolesław Prus

Ostatnio dodane zadania: