Biologia.

#1678
Temat utworzony · 3 Posty · 29 Wyświetlenia
 • Odpowiedz na pytania:
  Jakie są tkanki miękiszowe? (rodzaje)
  Co to tkanka miękiszowa?
  GGdzie występuję tkanka miękiszowa?
  Jak wygląda?
  Jakie spełnia funkcje?

 • Jakie są tkanki miękiszowe? (rodzaje)
  Rośliny wykształciły wiele rodzajów tkanki miękiszowej, dostosowanej do funkcji jakie pełnią:

  1. Miękisz zasadniczy
   a)miękisz spichrzowy
   b)miękisz wodny
   c)miękisz powietrzny
   d)miękisz drzewny i łykowy
  2. Miękisz asymilacyjny
   - w liściach roślin dwuliściennych mamy:
   a)miękisz asymilacyjny palisadowy
   b)miękisz asymilacyjny gąbczasty.
 • Co to jest tkanka miękiszowa?
  Jak wygląda?
  Jakie spełnia funkcje?
  GGdzie występuję tkanka miękiszowa?

  Tkanka miękiszowa, czyli miękisz, parenchyma pełni w roślinie zasadnicze czynności fizjologiczne przemiany materii i energii. Uczestniczy w procesach fotosyntezy, oddychania, osmozy i transpiracji, gromadzą materiały zapasowe, wodę i powietrze.

  Komórki tej tkanki są najbardziej podobne do niezróżnicowanych komórek pierwotnych. Są duże, zazwyczaj cienkościenne, o ścianach celulozowych, rzadko drewniejących. Mają dużą wakuolę. Ilość cytoplazmy jest niewielka. Cechą charakterystyczną jest występowanie przestworów komórkowych. Przestwory między komórkowe połączone są w system kanalików wewntrztkanowych, którymi odbywa się wymiana tlenu, dwutlenku węgla i pary wodnej pomiędzy komórkami i atmosferą.
  Tkanka miękiszowa występuje we wszystkich częściach roślin: korzeniach, łodygach, liściach, kwiatach.
  Wypełnia przestrzenie wolne od innych tkanek.

Ostatnio dodane zadania: