Funkcja wykładni za i logarytmy

#1628
Temat utworzony · 1 Posty · 60 Wyświetlenia
 • Narysuj wykres funkcji. Podaj (o ile istnieje) jej miejsce zerowe.
  a) f(x) = 2x-1 +2
  b)f(x) = 2x+3 - 1
  c)f(x) = 3x+5 - 3

  Proszę o poprawienie zapisu funkcji - wzory są niejednoznaczne, przedstawiają funkcje liniowe. Do zapisania potęgi proszę użyć znaku ^ a wykładniki wziąć w nawias, aby była jednoznaczność co do zapisu.
  ~ Moderator Pawełek

Ostatnio dodane zadania: