Jak przebiega mejoza? - podpisz nazwy procesów

#1604
Temat utworzony · 2 Posty · 16 Wyświetlenia
 • Jak przebiega mejoza? - podpisz nazwy procesów

  1. Przed podziałem komórki DNA w postaci luźnych nici ulega replikacji

  2. Uwidaczniają się chromosomy. Kazdy z nich skłąda się z dwóch chromatyd siostrzanych.

  3. Chromosomy homologiczne ustawiają się parami.

  4. Otoczka jądrowa zanika a pary chromsomów homologicznych ustawiają się w płaszczyźnie równikowej.

  5. Kazdy chromosom z pary jest odciągany do przeciwległego bieguna komórki.

  6. Dwa jądra potomne zawierają po jedym podwojonym chromosomie homologicznym z każdej pary.

  7. Chromosomy ponownie ustawiają się w płaszczyznach równikowych.

  8. Chromatydy siostrzane są odciągane do przeciwległych biegunów komórki, a cytoplazma się dzieli.

  9. Ostatecznie powstają cztery komórki o zredukowanej o połowę liczbie chromosomów.

  1. Przed podziałem komórki DNA w postaci luźnych nici ulega replikacji INTERFAZA
  2. Uwidaczniają się chromosomy. Kaidy z nich składa się z dwóch chromatyd siostrzanych.PROFAZA I
  3. Chromosomy homologiczne ustawiają się parami. PROFAZA I
  4. Otoczka jądrowa zanika a pary chromosomów homologicznych ustawiają się w płaszczyźnie równikowej.METAFAZA I
  5. Kaidy chromosom z pary jest odciągany do przeciwległego bieguna komórki.ANAFAZA I
  6. Dwa jądra potomne zawierają po jednym podwojonym chromosomie homologicznym z każdej pary.TELOFAZA I
  7. Chromosomy ponownie ustawiają się w płaszczyznach równikowych.METAFAZA II
  8. Chromatydy siostrzane są odciągane do przeciwległych biegunów komórki, a cytoplazma się dzieli.ANAFAZA II
  9. Ostatecznie powstają cztery komórki o zredukowanej o połowę liczbie chromosomów.TELOFAZA II

Ostatnio dodane zadania: