Genetyka, wyjaśnij pojęcia

#1602
Temat utworzony · 2 Posty · 14 Wyświetlenia
  • Zdefiniuj i wyjaśnij różnice między pojęciami : chromatyna, chromosom, chromatyda.

  • W interfazie, miedzy podziałami w jądrze jest chromatyna, która w czasie podziału komórki ulega kondensacji do chromosomów, które to chromosomy (każdy) w czasie podziału zbudowane są z 2 chromatyd siostrzanych połączonych centromerem.

    Chromatyna: forma materiału genetycznego (DNA) połączonego z białkami, która występuje między podziałami komórki. Ma luźną, bezpostaciową strukturę.
    Chromosom: forma materiału genetycznego (DNA) połączonego z białkami, która występuje w czasie podziałów komórki.
    Chromatyda: Pojedyncza nić DNA połączona z białkami występująca w chromosomie, połączona centromerem z drugą chromatydą danego chromosomu.

Ostatnio dodane zadania: