przemówienie

#1596
Temat utworzony · 1 Posty · 26 Wyświetlenia
  • Napisz przemówienie, w którym zwrócisz się do rówieśników z przesłaniem, aby przeciwstawiali się wszelkim przejawom zła. W argumentacji odwołaj się do wybranej książki z listy lektur obowiązkowych oraz innego utworu literackiego.
    Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 wyrazów.

Ostatnio dodane zadania: