Uzupełnij tekst.

#1534
Temat utworzony · 2 Posty · 281 Wyświetlenia
 • Uzupełnij tekst. Spośród wyrazów i wyrażeń wybierz właściwe, a następnie odpowiednie je odmień. Jedno z nich jest niepotrzebne.

  ogień, Świętowit, przyroda, Swaróg, wiele, Perun, plemię, cztery

  Słowianie wierzyli w ............ bogów i czcili siły ..........
  Jednym z nich najważniejszych bóstw był ........... - pan słońca i ..........
  Z kolei niebem i piorunami władał ........ Bogiem wojny i urodzaju był ...........
  Przedstawiono go jako postać o ......... twarzach.

 • Słowianie wierzyli w WIELU bogów i czcili siły PRZYRODY.
  Jednym z nich najważniejszych bóstw był SWARÓG - pan słońca i OGNIA.
  Z kolei niebem i piorunami władał PERUN. Bogiem wojny i urodzaju był ŚWIĘTOWIT.
  Przedstawiono go jako postać o CZTERECH twarzach.

Ostatnio dodane zadania: