Zadanie ważne proszę o szybkim odpowiedź. Musi być zrobione porządnie bo to na ocenę. Przedmiot WOS

#1509
Temat utworzony · 1 Posty · 63 Wyświetlenia
  • Na podstawie informacji z oficjalnej strony internetowej polskiego sejmu przygotuj notatkę na temat partii politycznych (najlepiej szczegółowo) reprezentowanych obecnie w parlamencie . Podaj nazwy ugrupowań, które mają swoje kluby parlamenckie lub poselskie, oraz liczbę należących do nich posłów. Określ także, jaki jest stosunek poszczególnych partii do rządu- czy to popierają, czy też znajdują się w opozycji. Proszę to ważne!

Ostatnio dodane zadania: