Odmień przez przypadki słowa poganin i chrześcijanin. ( w liczbie pojedynczej i mnogiej )

#1507
Temat utworzony · 3 Posty · 54 Wyświetlenia
 • Odmień przez przypadki słowa poganin i chrześcijanin. ( w liczbie pojedynczej i mnogiej )

 • POGANIN

  Przypadek / Liczba pojedyncza / Liczba mnoga

  Mianownik ( kto? co? ) : poganin / poganie

  Dopełniacz ( kogo? czego? ) : poganina / pogan

  Celownik ( komu? czemu? ) : poganinowi / poganom

  Biernik ( kogo? co? ) : poganina / pogan

  Narzędnik ( z kim? z czym? ) : poganinem / poganami

  Miejscownik ( o kim? o czym? ) : poganinie / poganach

  Wołacz ( hej! ) : poganinie / poganie

  CHRZEŚCIJANIN

  Przypadek / Liczba pojedyncza / Liczba mnoga

  Mianownik ( kto? co? ) : chrześcijanin / chrześcijanie

  Dopełniacz ( kogo? czego? ) : chrześcijanina / chrześcijan

  Celownik ( komu? czemu? ) : chrześcijaninowi / chrześcijanom

  Biernik ( kogo? co? ) : chrześcijanina / chrześcijan

  Narzędnik ( z kim? z czym? ) : chrześcijaninem / chrześcijanami

  Miejscownik ( o kim? o czym? ) : chrześcijaninie / chrześcijanach

  Wołacz ( hej! ) : chrześcijaninie / chrześcijanie

 • Dopuszcza się stosowania również w M. l. mn. "pogany", "chrześcijany" - por. policjanty, milicjanty, palanty.

Ostatnio dodane zadania: