Lokaty bankowe.

#1492
Temat utworzony · 2 Posty · 20 Wyświetlenia
 • Jan wpłacił 2000 zł i przez 3 kolejne lata otrzymywał co roku tyle samo procent odsetek.
  Ile procent odsetek dopisywał co roku bank Jasiowi jeśli odebrał on 2662 zł po trzech latach?
  Proszę o pełne rozwiązanie .

 • niech będzie to p% odsetek.

  Po 1 roku: 2000 + p% z 2000 = 2000+p/100 * 2000 = 2000+20p
  Po 2 roku: 2000+20p + p% z (2000+20p) =
  = 2000 + 20p + p/100(2000+20p)= 2000+20p+20p+p²/5=
  =p²/5+40p+2000
  Po 3 roku: p²/5+40p+2000+p/100(p²/5+40p+2000)=
  =p²/5+40p+2000+p³/500+2p²/5+20p =
  =p³/500 +3/5 p² + 60p + 2000 = 2662.

  Rozwiązując to równanie:

  p³/500 + 3/5 p² + 60p - 662 = 0 /*500
  p³+300p²+30000p - 331000 = 0

  zauważam, że 300p² = 3•100•p²
  30000p = 3•100²•p
  więc mogę złożyć do wzoru (p+100)³. wystarczy dodać 100³ czyli 1000000. Otrzymamy:

  p³+3•100•p²+3•100²•p+1000000-1331000=0
  (p+100)³=1331000 /pierwiastek sześcienny
  p+100=110
  p=10.

  Odpowiedz: Lokata była na 10%.

Ostatnio dodane zadania: