Harcerstwo.

#1490
Temat utworzony · 3 Posty · 17 Wyświetlenia
 • Przygotuj informacje o harcerzach / harcerstwie. Bardzo proszę o odpowiedź 🙂

 • dodatkowo o pozdrowieniu harcerskim wierszem 🙂

  Czuwaj! - harcerskie pozdrowienie
  Skąd się wzięło?
  Za chwilkę wszystko to wymienię.
  Do polskiego skautingu było wprowadzone
  W 1912 roku zatwierdzone
  Olga Drahanowska drużynę tę założyła
  i 3 Lwowskiej Drużyny Żeńskiej prowodyrką była
  Zastąpiło ono wówczas pozdrowienie "Czołem"
  bo uległością było, od "chylenia czołem"
  Rozpowszechniło się szybko to pozdrowienie
  i w 1918 przyjęło je ZHP dla siebie
  Przypominać ono ma o konieczności
  do czynu, służby dla Ojczyzny, stałej gotowości
  pracy dla innych i nad sobą
  aby być godną Polski osobą

 • Harcerstwo, jako ruch społeczny i wychowawczy, narodziło się w 1910 roku, a dokładniej między wrześniem 1910 a 22 majem 1911. Wówczas to Andrzej Małkowski wydał rozkaz tworzący oficjalnie pierwsze cztery drużyny harcerskie we Lwowie. Różnicę między skautingiem a harcerstwem Małkowski zawarł w słowach: harcerstwo to skauting plus niepodległość.
  Harcerstwo to ruch, który kształtuje postawy i charaktery. Wartościami nadrzędnymi są: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój. One to przede wszystkim kształtują styl życia harcerza.
  Symbolami harcerskimi są: krzyż harcerski, lilijka, hymn, mundur i chusta.
  Związek Harcerstwa Polskiego, największa polska organizacja harcerska, powstał w dniach 1-2 listopada 1918 roku w Lublinie, podczas zjazdu przedstawicieli polskich ośrodków skautowych.
  W zeszłym roku obchodziliśmy 100-lecie jego założenia.

Ostatnio dodane zadania: