Proszę o proste i krótkie wyjaśnienie.

#1482
Temat utworzony · 2 Posty · 35 Wyświetlenia
 • Miłość łaskawa jest, gdyż...
  Miłość nie zazdrości, ponieważ...
  Miłość nie szuka poklasku, bowiem...
  Miłość nie unosi się pychą, jako że...
  Miłość nie dopuszcza się bezwstydu, albowiem...
  Miłość nie unosi się gniewem, to znaczy...
  Miłość nie pamięta złego, przecież...
  Miłość nie szuka swego, wszakże...
  Miłość wszystko znosi, tak więc...
  Miłość wszystkiemu wierzy, toteż...
  Miłość wszystko przetrzyma, zatem...
  Miłość we wszystkim pokłada nadzieję, jako iż...
  Miłość współweseli się z prawdą, w takim razie...
  Miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości, wobec tego...
  Miłość nigdy nie ustaje,czyli...

  Proszę o proste i krótkie wyjaśnienie.

 • Miłość łaskawa jest, gdyż potrafi obdarzać nas pięknym uczuciem.

  Miłość nie zazdrości, ponieważ wie, że to co ma jest tylko jej.

  Miłość nie szuka poklasku, bowiem jest sama sobie poklaskiem.

  Miłość nie unosi się pychą, jako że jest skromna.

  Miłość nie dopuszcza się bezwstydu, albowiem jest wielkim uniesieniem.

  Miłość nie unosi się gniewem, to znaczy że kocha i przebacza.

  Miłość nie pamięta złego, przecież to co było, nie liczy się.

  Miłość nie szuka swego, wszakże znajdzie zawsze drugą połówkę.

  Miłość wszystko znosi, tak więc nie straszny jej żaden ból.

  Miłość wszystkiemu wierzy, toteż często jest bolesnym cierpieniem.

  Miłość wszystko przetrzyma, zatem jest odważna i silna.

  Miłość we wszystkim pokłada nadzieję, jako iż sama jest nadzieją dla niekochanych.

  Miłość współweseli się z prawdą, w takim razie zawsze wytrzyma wszelkie niedogodności.

  Miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości, wobec tego będzie zawsze ukojeniem dla starganych dusz.

  Miłość nigdy nie ustaje, czyli zawsze i wiecznie będzie żyć we wspomnieniach.

Ostatnio dodane zadania: