Regulamin forum szkolnecentrum.pl

#142
Temat utworzony · 1 Posty · 820 Wyświetlenia
 • Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania poniższego regulaminu forum szkolnecentrum.pl. Wszelkie naruszania w zakresie regulaminu mogą skutkować blokadą konta (czasową lub permanentną), jego usunięciem lub innymi sankcjami przewidzianymi przez Administratora lub Moderatora forum.

  §1. W ramach funkcjonowania forum szkolnecentrum.pl dopuszcza się zamieszczanie i przechowywanie następujących treści:
  1.1. pytania z zakresu poszczególnych przedmiotów szkolnych,
  1.2. odpowiedzi (rozwiązania) na wyżej wymienione pytania,
  1.3. prace tematyczne z zakresu poszczególnych przedmiotów szkolnych,
  1.4. prywatne wiadomości w ramach wewnętrznej komunikacji użytkowników,
  1.5. wypowiedzi (komentarze – zapytania użytkowników) w ramach objaśnienia zagadnienia edukacyjnego,
  1.6. dyskusje w ramach wątków tematycznych zgodnie z przeznaczeniem poszczególnego wątku.

  §2. Zasady zamieszczania treści na forum internetowym szkolnecentrum.pl:
  2.1. na szkolnecentrum.pl dbamy o stosowanie prawidłowej pisowni i interpunkcji,
  2.2. umieszczenie pytania na forum ma na celu uzyskanie rozwiązania zadania od innego użytkownika,
  2.3. pytanie powinno zawierać pełną treść zadania, zabrania się zamieszczania odnośników do ćwiczeń/podręczników, do których inni użytkownicy nie mają dostępu,
  2.4. pytania zamieszczane w ramach forum nie mogą zawierać odwołań do innych źródeł (linków lub kopii treści z innych stron internetowych), powinny one być sformułowane w sposób konkretny, logiczny oraz wyczerpujący,
  2.5. odpowiedź na zadane pytanie powinna zawierać rozwiązanie wszystkich zagadnień zawartych w treści polecenia, nie może ona polegać jedynie na zamieszczeniu linku do innego serwisu internetowego,
  2.6. odpowiedź na pytanie dotyczące dziedziny ścisłej powinna zawierać wszystkie stosowne obliczenia, a nie tylko wynik,
  2.7. odpowiedzi powinny zawierać wszystkie odpowiednie wyjaśnienia etapów rozwiązania (w przypadku dziedzin ścisłych są to obliczenia), w pozostałych przypadkach stosowne byłoby zamieszczenie odpowiedniego wyjaśnienia przedstawianego rozwiązania,
  2.8. wszystkie treści edukacyjne zamieszczane w serwisie mogą służyć jedynie celom edukacyjnym, zabrania się wykorzystywania materiałów zamieszczanych na szkolnecentrum.pl w sposób niezgodny z prawem lub ustawą,
  2.9. kategoryczne zabrania się zamieszczania na forum jakiejkolwiek formy reklamy, w szczególności reklamy innych serwisów internetowych,
  2.10. zabrania się udzielania odpowiedzi na pytania poprzez system prywatnych wiadomości (nie licząc dodatkowych objaśnień lub wyjaśnień krótkich problemów edukacyjnych), treści mają charakter publiczny i mają służyć wszystkim użytkownikom, w taki sposób, aby każdy mógł w miejscu i czasie przez siebie wybranym z nich skorzystać,
  2.11. wszystkie treści zamieszczane na forum muszą mieć charakter unikalny, oznacza to, że osoba zamieszczająca taką treść jest jej jedynym autorem i posiada do takiej treści pełnię praw autorskich,
  2.12. kategorycznie zabrania się zamieszczania na forum jakichkolwiek treści mogących stanowić plagiat lub wzbudzać podejrzenie popełnienia plagiatu (zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych), dopuszczalne jest jedynie powielanie własnych treści, czyli takich, do których posiadamy pełnię praw autorskich,
  2.13. jeżeli liczba zagadnień zawartych w treści zadania jest zbyt duża, Użytkownik/Moderator może udzielić odpowiedzi na połowę z nich, przy czym jest to minimalna ilość, w przeciwnym razie należy takie pytanie usunąć,
  2.14. w przypadku dłuższych form pisemnych dopuszczalne jest zamieszczenie wskazówek/konspektów instruujących jak taką pracę napisać jako że nie jesteśmy serwisem zachęcającym do ściągania.

  §3. Prawa, obowiązki i restrykcje dotyczące Użytkowników forum internetowego szkolnecentrum.pl:
  3.1. kategorycznie zabrania się zamieszczania na forum treści wulgarnych, obraźliwych, demoralizujących, naruszających dobre obyczaje, a w szczególności pornograficznych, każde takie zachowanie skutkuje blokadą konta, a w drastycznych przypadkach jego usunięciem i/lub zablokowaniem adresu IP Użytkownika,
  3.2. zabrania się dodawania pytań z aktualnie trwających kartkówek, sprawdzianów; kategorycznie zabrania się dodawania pytań z aktualnie trwających egzaminów, olimpiad, konkursów,
  3.3. zabrania się zamieszczania w serwisie pytań zbyt trywialnych, czyli przykładowo próśb o tłumaczenie jednego słowa z języka obcego na język polski lub odwrotnie,
  3.4. zabrania się zamieszczania zdjęć książek, skanów bądź wszelkiego rodzaju innych plików do których Użytkownik nie posiada praw autorskich,
  3.5. Użytkownikowi zabrania się posiadania oraz korzystania z więcej niż jednego konta,
  3.6. Użytkownikowi zabrania się zakładania kont o nazwie „Moderator”, „Admin”, „Administrator”, chyba, że jest to konto Moderatora lub Administratora forum; w przypadku, gdy użytkownik założy takie konto, zostanie ono bezzwłocznie usunięte z systemu,
  3.8. Użytkownikom kategorycznie zabrania się rejestracji na forum z użyciem tymczasowego adresu e-mail, każde konto założone przy użyciu takiego adresu zostanie usunięte,
  3.8. Użytkownikom zabrania się rejestracji na forum z użyciem tymczasowego maila, każde takie konto zostanie bezzwłocznie usunięte, a adres IP komputera zablokowany,
  3.9. każdy Użytkownik ma prawo zgłosić pytanie, odpowiedź lub komentarz, a także profil użytkownika do moderacji, jeżeli stwierdzi on, że narusza jakikolwiek punkt regulaminu lub prawa,
  3.10. każdy Użytkownik ma prawo zgłoszenia pytania, odpowiedzi lub komentarza do moderacji jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że którakolwiek z tych treści zawiera jakiekolwiek błędy,
  3.11. każdy Użytkownik ma prawo swobodnego wypowiadania się w ramach zamieszczanych treści, dodawania pytań o tematyce edukacyjnej, udzielania odpowiedzi na tego typu pytania oraz dopytywania o zaprezentowane rozwiązanie,
  3.12. każdy Użytkownik ma prawo tworzenia nowych wątków we wszystkich kategoriach na stronie głównej forum,
  3.13. zarejestrowanie się na forum jest równoznaczną z akceptacją regulaminu forum szkolnecentrum.pl i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

  §4. Uprawnienia Moderatorów forum szkolnecentrum.pl:
  4.1. każdy Moderator uprawniony jest do usunięcia avataru użytkownika lub zdjęcia zamieszczonego na „ścianie” profilu użytkownika, jeżeli uzna, że naruszają obowiązujący regulamin forum lub prawo,
  4.2. każdy Moderator uprawniony jest do usunięcia pytania, odpowiedzi lub komentarza Użytkownika i poproszenia Użytkownika o przeredagowanie treści, jeżeli uzna on, że narusza ona w jakikolwiek sposób regulamin forum,
  4.3. każdy Moderator uprawniony jest do przenoszenia treści do odpowiednich kategorii, poziomów,
  4.4. każdy Moderator uprawniony jest do zablokowania konta użytkownika (taka blokada może być poprzedzona upomnieniem Użytkownika) stosownie do naruszenia regulaminu serwisu lub prawa, minimalny czas blokady wynosi piętnaście minut, w drastycznych przypadkach blokada jest permanentna (stała), do czasu, gdy Administrator uzna, że możną ją zdjąć,
  4.5. na forum, oprócz Moderatorów, są też Starsi Moderatorzy, którzy są opiekunami grup przedmiotowych na szkolnecentrum.pl (odpowiadają za treści zamieszczane w ramach poszczególnych przedmiotów szkolnych), a zarazem są opiekunami moderatorów działających w zakresie poszczególnych przedmiotów szkolnych.
  4.6. Moderator nie może usunąć odpowiedzi innego Moderatora, chyba, że otrzyma na to zgodę Starszego Moderatora lub Administratora forum, takie uprawnienie przysługuje wyłącznie Starszemu Moderatorowi lub Administratorowi,
  4.7. Moderator lub Starszy Moderator nie może usunąć żadnej treści zamieszczonej przez Administratora forum, w razie konieczności zmiany takiej treści, należy skontaktować się z Administratorem.

  W kwestiach spornych ostateczne decyzje podejmuje Administrator lub Moderator forum szkolnecentrum.pl.
  W przypadku niezgodzenia się z decyzją Moderatora, należy odwołać się do Starszego Moderatora lub Administratora forum szkolnecentrum.pl.

  Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.12.2018 r.

Ostatnio dodane zadania: